Com s'identifiquen els taxistes i clients en les peticions de Picmi Taxi?

| Tema: Tecnología

Amb el codi identificatiu de reserva

El nou servei Picmi Taxi per demanar un taxi a mà alçada de manera digital, connecta el client amb el taxista al qual s'ha assignat el servei mitjançant un codi de reserva. Per tant, en el moment en què el taxista arriba al punt de recollida on es troba el client que ha fet la petició, abans d'encotxar, li ha de preguntar a través de quina aplicació ha demanat el taxi i quin és el seu codi de reserva.
 

Codi reserva Picmi Taxi

Tant el taxista com l'usuari tenen disponible aquest codi a l'aplicació. Aquesta és la manera d'evitar malenetesos i verificar que us heu trobat amb el client/taxista que se us ha assignat.