Dues noves parades de taxi properes a la Clínica Corachán

| Tema: Xarxa de parades

Amb capacitat per a dos i tres vehicles

Parada de taxis Clínica Corachán

L'Ajuntament de Barcelona ha senyalitzat dues noves parades de taxi properes a la Clínica Corachán. Una està situada a la plaça Manuel Corachán, 2 (carrer de Gironella), propera a l'accés del Centre 360 d'Excel·lència Oncològica de la Clínica, i té capacitat per a dos vehicles en cordó. L'altra parada es troba a la plaça Manuel Corachán, 6 (carrer de Gironella), propera a un altre dels accessos a l'hospital, i té capacitat per a tres vehicles en bateria.