El Port situa el 'buffer' de taxis a 150 m de la seva ubicació actual

| Tema: Ciudad

El nou espai està operatiu des del dilluns 6 de juliol.

'Buffer' desplaçat a 150 m de l'antiga ubicació

El 'buffer' de taxis que dóna servei a les Estacions del Moll Adossat està situat des del 6 de juliol a 150 m al sud de la ubicació que tenia fins en aquesta data. 

El nou 'buffer' va ser traslladat a aquest nou espai per les actuacions que s'estan portant a terme a la Terminal Port Nou.

El 'buffer' disposa de dues portes, una que correspon a l'accés nord, i una altra, a la sortida sud per tal d'evitar encreuaments i afavorir la fluïdesa dels taxis.

En el nou espai també hi ha un sanitari habilitat.