Les mascaretes segueixen sent obligatòries al taxi

| Tema: Seguridad

Malgrat que ja no siguin necessàries als espais interiors

Mascareta
Tot i que des del 20 d'abril les mascaretes ja no són necessàries als espais interiors, al taxi seguiran sent obligatòries. Segons es publica al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), les persones de més de sis anys estan obligades a portar mascareta als transports públics de viatgers.

Consulta el Reial decret 286/2022, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.