Les nits de Nadal i Cap d'Any poden treballar totes les llicències

| Tema: Notificaciones

De les 20.00 a les 8.00 hores de l'endemà

Taxi per dins

Segons el calendari de dies amb horaris especials del 2022, la nit de Nadal, de les 20.00 hores del 24 de desembre a les 8.00 hores del 25 de desembre, poden treballar totes les llicències de taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així mateix, la nit de Cap d'Any, de les 20.00 hores del 31 de desembre a les 8.00 hores de l'1 de gener, també podran treballar totes les llicències que ho desitgin.

Tanmateix, les llicències afectades per aquesta liberalització del servei per dies especials no podran encotxar ni a l'aeroport ni al port, incloent-hi els serveis concertats per empreses de mediació.