Liberalització dels horaris de treball a partir del 13 d'abril

| Tema: Normativa

Durant les nits del cap de setmana i altres dies amb esdeveniments assenyalats

Quadre de liberalització

Davant de la previsió de demanda del servei de taxi que s'espera per les properes setmanes, la Gerència de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) ha decretat un nou calendari de treball per reforçar l'oferta de taxis als caps de setmana (horari nocturn) i altres dies assenyalats del calendari (congressos Seafood i ECCMID, Diada de Sant Jordi i Fira d'Abril de Barcelona). 

Aquesta nova liberalització, sumada a les resolucions de Gerència del 25 d’octubre del 2017, 6 de novembre del 2018 i 14 de març del 2019; estableix que des del dia 13 d’abril podran treballar les llicències indicades al quadre de liberalització.  

Decret de Gerència 345/2024 que regula la liberalització dels caps de setmana a partir del 13 d'abril. 

Decret de Gerència 347/2024 que regula la liberalització dels dies 23, 24, 25, 26 i 29 d'abril.