Liberalització dels horaris de treball dels caps de setmana

| Tema: Normativa

Del 17 de desembre al 22 de gener

Taxi

La gerència de l'IMET ha decretat una nova liberalització del servei del taxi per als caps de setmana, que estableix que del dia 17 de desembre fins al dia 22 de gener del 2023 podran treballar les llicències que tinguin descans obligatori en dissabte o diumenge, segons correspongui, i que estiguin acabades en els números següents:

 • Dissabte 17 de desembre: de les 18.00 hores del dissabte a les 4.00 hores del diumenge poden treballar les llicències acabades en 7 i 9.
 • Diumenge 18 de desembre: de les 18.00 hores del diumenge a les 5.00 hores del dilluns poden treballar les llicències acabades en 2 i 4.
 • Diumenge 25 de desembre: de les 18.00 hores del diumenge a les 5.00 hores del dilluns poden treballar les llicències acabades en 1 i 3.
 • Diumenge 1 de gener: de les 18.00 hores del diumenge a les 5.00 hores del dilluns poden treballar les llicències acabades en 6 i 8.
 • Dissabte 7 de gener: de les 18.00 hores del dissabte a les 4.00 hores del diumenge poden treballar les llicències acabades en 5 i 7.
 • Diumenge 8 de gener: de les 18.00 hores del diumenge a les 5.00 hores del dilluns poden treballar les llicències acabades en 0 i 2.
 • Dissabte 14 de gener: de les 18.00 hores del dissabte a les 4.00 hores del diumenge poden treballar les llicències acabades en 4 i 6.
 • Diumenge 15 de gener: de les 18.00 hores del diumenge a les 5.00 hores del dilluns poden treballar les llicències acabades en 9 i 1.
 • Dissabte 21 de gener: de les 18.00 hores del dissabte a les 4.00 hores del diumenge poden treballar les llicències acabades en 3 i 5.
 • Diumenge 22 de gener: de les 18.00 hores del diumenge a les 5.00 hores del dilluns poden treballar les llicències acabades en 8 i 0.

Recordeu, a més, que segueix vigent el que estableixen els decrets de Gerència 211/2018, 47/2019 i 208/2017 i que, per tant, TOTES les llicències poden sortir a treballar:

 • Les nits de dissabte a diumenge, de 4.00 a 7.00 hores.
 • El dilluns, de 5.00 a 6.00 hores.

D'altra banda, tingueu present també que, d'acord amb els horaris especials del calendari taxi per al 2022, la nit de Nadal, de les 20.00 hores del dissabte 24 de desembre a les 8.00 hores del diumenge 25 de desembre, poden treballar totes les llicències. Així mateix, la nit de cap d'any, de les 20.00 hores del dissabte 31 de desembre a les 8.00 hores del diumenge 1 de gener, també podran treballar totes les llicències que així ho desitgin.

Les llicències afectades per aquestes liberalitzacions del servei del taxi no podran encotxar ni a l'aeroport ni al port, incloent-hi els serveis concertats per empreses de mediació.