Nova liberalització del calendari de treball dels caps de setmana

| Tema: Normativa

Del 8 d'octubre al 6 de novembre de 2022

Taxi de prop

La Gerència de l'IMET ha decretat una nova liberalització del servei del taxi per als caps de setmana, que estableix que del dia 9 d'octubre fins al dia 6 de novembre de 2022 podran treballar les llicències que tenen descans obligatori en dissabte o diumenge, segons correspongui, i que estiguin acabades en els números següents:
 

Dia Hores
Dissabte 8 d'octubre
 • De les 6.00 a les 18.00 hores poden treballar les llicències acabades en 2 i 4.
 • De 18.00 a 4.00 hores del diumenge poden treballar TOTES les llicències.
Diumenge 9 d'octubre
 • De les 7.00 a les 18.00 hores poden treballar les llicències acabades en 7 i 9.
 • De 18.00 a 5.00 hores del dilluns poden treballar TOTES les llicències.
Dissabte 15 d'octubre
 • De les 6.00 a les 18.00 hores poden treballar les llicències acabades en 1 i 3.
 • De 18.00 a 4.00 hores del diumenge poden treballar TOTES les llicències.
Diumenge 16 d'octubre
 • De les 7.00 a les 18.00 hores poden treballar les llicències acabades en 6 i 8.
 • De 18.00 a 5.00 hores del dilluns poden treballar TOTES les llicències.
Dissabte 22 d'octubre
 • De les 6.00 a les 18.00 hores poden treballar les llicències acabades en 0 i 2.
 • De 18.00 a 4.00 hores del diumenge poden treballar TOTES les llicències.
Diumenge 23 d'octubre
 • De les 7.00 a les 18.00 hores poden treballar les llicències acabades en 5 i 7.
 • De 18.00 a 5.00 hores del dilluns poden treballar TOTES les llicències.
Dissabte 29 d'octubre
 • De les 6.00 a les 18.00 hores poden treballar les llicències acabades en 9 i 1.
 • De 18.00 a 4.00 hores del diumenge poden treballar TOTES les llicències.
Diumenge 30 d'octubre
 • De les 7.00 a les 18.00 hores poden treballar les llicències acabades en 4 i 6.
 • De 18.00 a 5.00 hores del dilluns poden treballar TOTES les llicències.
Dissabte 5 de novembre
 • De les 6.00 a les 18.00 hores poden treballar les llicències acabades en 3 i 5.
 • De 18.00 a 4.00 hores del diumenge poden treballar TOTES les llicències.
Diumenge 6 de novembre
 • De les 7.00 a les 18.00 hores poden treballar les llicències acabades en 8 i 0.
 • De 18.00 a 5.00 hores del dilluns poden treballar TOTES les llicències.


Atès que continua vigent el que estableixen els decrets de Gerència 211/2018, 47/2019 i 208/2017, TOTES les llicències poden sortir a treballar:

 • Les nits de dissabte a diumenge, de 4.00 a 7.00 hores.
 • El dilluns, de 5.00 a 6.00 hores.

Les llicències afectades per aquestes liberalitzacions del servei del taxi no podran encotxar ni a l'aeroport ni al port, inclosos els serveis concertats per empreses de mediació

Aquesta nova resolució anul·la la liberalització anterior, aprovada el 14 de juliol.