Nova microparada de taxis a l'avinguda de Vallbona, 3

| Tema: Xarxa de parades

Propera a l'estació de tren de Torre Baró i amb un horari de funcionament de 8.00 a 20.00 hores.

Parada de taxis

L'Ajuntament de Barcelona ha senyalitzat una nova microparada a l'avinguda de Vallbona, 3, del barri de Ciutat Meridiana.

L'emplaçament està ubicat al costat de l'estació de tren de Torre Baró i té un horari de funcionament de 8.00 a 20.00 hores, ja que és la franja horària durant la qual més persones fan ús del tren i, en conseqüència, durant la qual es podrien necessitar taxis.