Quines llicències poden encotxar a l'aeroport?

| Tema: Normativa

El servei de recollida es pot fer segons el número de llicència i si és un mes parell o senar

Taxi a l'aeroport

No totes les llicències de taxi poden prestar servei de recollida de passatgers a l'aeroport del Prat, encara que tingui una reserva concertada prèviament.

La normativa d’aplicació per a la recollida de passatgers a l’aeroport de Barcelona de la terminal T1 i la terminal T2 és la següent:

De dilluns a divendres:

  • Els mesos parells només poden anar a recollir passatgers les llicències acabades en número parell.
  • Els mesos senars només poden anar a recollir passatgers les llicències acabades en número senar.

Els dissabtes, els diumenges i els festius entre setmana (en els quals només poden treballar les llicències parells o senars):

  • Totes les llicències poden anar a recollir passatgers en els dies i els horaris en què estiguin autoritzades a treballar.

Les llicències que estiguin afectades per alguna liberalització del servei, no podran encotxar a l’aeroport ni fer serveis concertats mentre duri la liberalització.