Reposició de la parada de taxis del carrer de Loreto, 19

| Tema: Xarxa de parades

Però s'ha reduït la capacitat de l'emplaçament de 3 a 2 places

Parada de taxis del carrer de Loreto

La parada de taxis del carrer de Loreto, 19, ja torna a estar operativa per al servei, després de la finalització de les obres a la zona, que provocaven la seva anul·lació temporal. 

Tanmateix, com es pot apreciar a la imatge anterior, s'ha reduït la capacitat de l'emplaçament de 3 a 2 places per la incorporació d’una reserva de motos al final.