Tarifes Taxi 2016

| Tema: Normativa

En vigor a partir del 19 de desembre.

Concepte

 Euros

Baixada de bandera T-1

2,10

Baixada de bandera T-2

2,10

Baixada de bandera T-3

2,30

Baixada de bandera T-4

39,00

Km recorregut T-1

1,10

Km recorregut T-2

1,30

Km recorregut T-3

1,40

Km recorregut T-4

Hora d'espera T-1

21,27

Hora d'espera T-2

21,70

Hora d'espera T-3

21,70

Hora d'espera T-4

0


SUPLEMENTS


Concepte

Euros

Aeroport (entrada/sortida)

3,10

Estació marítima Moll adossat (entrada/sortida)

3,10

Fira Barcelona Gran Via  Montjuïc 2 (l'Hospitalet)
Estacions de Sants (sortida)

2,10

Vehicles de 7 places amb més de 4 passatgers (incloent tots els passatgers)

3,10

Maleta o similar superior a (>55X35X35 cm)

1,00

Nits especials (20:00 - 08:00 h)
23/VI  - 24/VI
24/XII – 25/XII
31/XII – 1/I

3,10


ALTRES CONCEPTES


Conceptes

Euros

Percepció mínima carreres origen aeroport incloent tots els suplements

20,00

Taxi emissora fins al lloc d'encotxament, preu màxim T-1

3,40

Taxi emissora fins al lloc d'encotxament, preu màxim T-2

4,20

Taxi emissora fins al lloc d'encotxament, preu màxim T-3

4,50

Percepció mínima carreres servei radioemissora

7,00


.

Enlaces relacionados
Documentos relacionados