Promoción del servicio del taxi

Dirigida a centros educativos

El Institut Metropolità del Taxi ha iniciado un proyecto de promoción del taxi en las escuelas de Barcelona y área metropolitana atendiendo al interés que manifiestan muchos centros educativos en conocer la historia y el funcionamiento del sector del taxi.

El IMET entiende que esta aproximación es muy positiva como recurso pedagógico para las nuevas generaciones y es buena para la imagen del sector. Para esta promoción del taxi, el IMET ha preparado un material pedagógico con la colaboración del dibujante Biè.

Las escuelas o los taxistas interesados en hacer una presentación del taxi con este material en las escuelas pueden rellenar el formulario siguiente:

Formulari sol·licitud de material pedagògic

Formulari sol·licitud de material pedagògic

Formulari sol·licitud material pedagògic per a visites a centres educatius

*
*
Protección de datos

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per donar resposta a les vostres peticions.

La prestació dels serveis que sol·liciteu i, si escau, les gestions necessàries poden fer necessària la comunicació de les vostres dades a altres administracions o entitats que intervinguin en la tramitació i en compliment de la legislació vigent i, especialment, la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les vostres dades només seran conservades per obligació legal com a part del registre d’expedients de l’AMB. Per a més informació del tractament de dades personals consulteu la nostra Política de privacitat.

Per tal d’accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets us podeu adreçar, adjuntant un còpia del DNI, a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A – Zona Franca 08040 Barcelona o bé per instància genèrica.