Alta i baixa de vehicles

El vehicle que pretengui obtenir una llicència de taxi ha de ser un dels models i variants autoritzats per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) per a la prestació del servei.

El titular d'una llicència pot substituir el seu vehicle aplicat per un altre que compleixi les normes establertes. Per poder realitzar aquesta substitució, ha de donar de baixa el vehicle aplicat i comunicar i presentar el nou en un termini màxim de trenta dies naturals des de la baixa de l'anterior.

En cas de voler adquirir un vehicle de més de 7 places i/o per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) preguem es posin en contacte amb areatecnicaimet@amb.cat.

De la mateixa manera, abans de comprar un vehicle de segona mà s'haurà d'enviar la còpia de la fitxa tècnica al correu areatecnicaimet@amb.cat. Cal tenir present que els vehicles de segona mà no poden excedir, en cap supòsit, els cinc anys des de la seva matriculació. Així mateix, a més de la revisió de la ITV vigent s'ha de tenir un informe favorable dels serveis tècnics de l'IMET.

Per a més informació, consulteu l'article 26 del Reglament Metropolità del Taxi (capítol II. Dels vehicles).