Alta i baixa de vehicles

El vehicle que pretengui obtenir una llicència de taxi ha de ser un dels models i variants autoritzats per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) per a la prestació del servei.

El titular d'una llicència pot substituir el seu vehicle aplicat per un altre que compleixi les normes establertes. Per poder realitzar aquesta substitució, ha de donar de baixa el vehicle aplicat i comunicar i presentar el nou en un termini màxim de trenta dies naturals des de la baixa de l'anterior.

En cas que el vehicle fos de segona mà, cal tenir present que no pot excedir, en cap supòsit, els cinc anys des de la seva matriculació. Així mateix, a més de la revisió de la ITV vigent s'ha de tenir un informe favorable dels serveis tècnics de l'IMET.

En aquesta secció podreu consultar totes els tràmits i situacions vinculades i/o relacionades amb el vostre vehicle.

Per a més informació, consulteu l'article 26 del Reglament metropolità del taxi (capítol II. Dels vehicles).