Taxi

VTC

Taxi adaptat

A l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha un servei de vehicles de taxis adaptats per a persones amb problemes de mobilitat reduïda.

PMR taxi adaptat
Aquests vehicles fan el mateix servei que qualsevol altre taxi, funcionen amb taxímetre i han d'aplicar les mateixes tarifes vigents anualment, les quals són aprovades per l'Institut Metropolità del Taxi.