VTC

Accessibilitat

Aquesta pàgina web es regeix pels mateixos criteris d'accessibilitat que els portals web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (veure criteris d'accessibilitat web), si no s'indica el contrari.

Les excepcions del compliment de les directrius WCAG 2.1 d'aquesta pàgina són les següents:

1. En l'ús de mapes de Google

  • Els elements de tipus "imatge" no tenen descripció; incomplint així, la directriu 1.1.1 Contingut sense descripció (A).
  • Els elements de tipus "iframe" reben el seu format a partir de codi HTML; incomplint així, la directriu 1.3.1 Informació i relacions (A).
  • Els elements de tipus "camp de selecció" no tenen descripció; incomplint així, la directriu 3.3.2 Etiquetes o instruccions (A).
  • Els elements de tipus "iframe" no tenen descripció; incomplint així, la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).

2. En l'ús de la llibreria JavaScript reCaptcha de Google, en la seva versió 3.0

  • Els elements de tipus "iframe" no tenen descripció; incomplint així, la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).
  • Els elements de tipus "textarea" no tenen descripció; incomplint així, la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).

3. En l'ús del component web DatePicker, de la llibreria JavaScript jQuery UI, en la seva versió 1.10.3

  • Els elements de tipus "select" no tenen descripció; incomplint així, la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (A).

4. Per requeriments de disseny

  • El contrast de color entre el text i el fons és insuficient; incomplint així, la directriu 1.4.3 Contrast mínim (AA).

5. Per requeriments de desenvolupament en el component web "Calcula la teva ruta"

  • El formulari no té un botó de tipus "submit"; incomplint així, la directriu 3.2.2 Entrada (AA).