Formes de pagament

L'usuari d'un taxi pot pagar el seu trajecte en efectiu o amb targeta de crèdit. Alguns taxistes també porten el sistema de pagament a través del mòbil si es fa ús del taxi amb la intermediació d'una aplicació, o a través del sistema Contactless.

Demaneu sempre el rebut d'impressora!

Finalitzat el servei, l'usuari ha de demanar sempre un rebut d'impressora en què ha de constar el preu del recorregut, l'origen i la destinació, així com la data, el número d'identificació fiscal del titular de la llicència, el número de llicència i la matrícula del vehicle.

Aquest rebut és imprescindible en cas de fer una reclamació del servei o per haver deixat un objecte personal a l'interior del taxi.

L'usuari ha de tenir present que el taxista està obligat a tenir una disponibilitat de canvi de 20 €.