Queixes o denúncies

Per poder formular una queixa, l'usuari de taxi ha d'enviar per correu a l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) el document que trobarà en aquesta mateixa pàgina degudament signat, on cal especificar els motius de la denúncia i acompanyar-lo del rebut d'impressora emès pel taxista i on figuren les seves dades professionals.

En finalitzar un recorregut, es recomana als usuaris del taxi demanar al taxista sempre el rebut emès per la impressora on han de figurar:

Les dades del taxista
El número de llicència
El NIF
La matrícula del vehicle
El preu del trajecte
La data del servei

Document de queixa o denúncia

El formulari de queixa o denúncia, degudament emplenat, s'ha d'enviar signat i per correu postal a l'Institut Metropolità del Taxi, carrer 62 núm. 18 - Zona Franca - 08040 Barcelona.