Queixes o denúncies

Els/les clients del servei del taxi de l'AMB poden formular una queixa o denúncia envers un servei de taxi de forma telemàtica o a través de correu postal a l'Institut Metropolità del Taxi (IMET).

Queixa o denúncia per via telemàtica


Per fer una denúncia o queixa electrònicament, caldrà identificar-se amb el certificat digital o idCAT mòbil.

Els certificats acceptats són aquells que hagin estat emesos per una entitat classificada pel Consorci AOC.

Certificats admesos (nacionals i estrangers). Més informació

La persona que enviï aquest formulari ho ha de fer en nom propi.

Per correu postal


Aquelles persones que no facin ús de la via electrònica, poden descarregar el formulari o fer ús del document (Word editable) que s'adjunta en aquesta pàgina i, un cop emplenat i signat, caldrà enviar-lo a l'adreça següent:

Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm. 18 – Zona Franca
08040 Barcelona

Informació important

Tant si es fa la denúncia per via telemàtica o per correu postal, cal tenir en compte el següent:

 1. Especificar els motius de la denúncia/queixa.

 2. Acompanyar la denúncia/queixa amb el rebut emès pel taxista, on figuren les seves dades professionals:

  1. Número de llicència

  2. NIF

  3. Matrícula del vehicle

  4. Preu del trajecte

  5. Data del servei