Drets i deures dels usuaris del taxi

Respecte a l'ús del servei

El client del taxi, a més dels drets de caràcter general reconeguts en la legislació de defensa dels consumidors, disposa d'una sèrie de drets i deures respecte a l'ús del servei de taxi:

 • A la parada

  Escollir el vehicle amb què vol rebre el servei, excepte si hi ha un sistema de torns establert per motiu d'organització o fluïdesa del servei.

 • Respecte al taxista
  1. Rebre el servei en condicions bàsiques d'igualtat, no-discriminació, qualitat, seguretat i preferència dins del torn de sol·licitud.

  2. Ser atesos durant la prestació del servei amb l'adequada correcció per part del taxista.

  3. Expressar-se en qualsevol de les llengües oficials.

  4. Ser ajudat pel taxista a pujar i/o baixar del vehicle en cas de problemes de mobilitat reduïda.

  5. Rebre ajuda del conductor taxista per carregar i descarregar l'equipatge del maleter si en porta.

 • Respecte al vehicle
  1.  Accedir a un vehicle net i amb conductor polit.

  2. Escollir la graduació del volum de so i de la temperatura de l'interior.

  3. Obrir i tancar les finestres del darrere i requerir l'obertura o el tancament dels sistemes de calefacció o climatització. Pot baixar del taxi si no es compleixen els seus requeriments.

  4. Conèixer el número de llicència del taxi i les tarifes vigents.

  5. Pujar o baixar del vehicle en llocs on quedi garantida la seguretat.

 • Durant el servei
  1. Escollir el recorregut que consideri més adequat.

  2. Obtenir una factura o rebut on constin totes les dades del servei: preu, l'origen i el destí del recorregut; número d'identificació fiscal del titular de la llicència, número de llicència i de matrícula del vehicle. A més ha d'acreditar que s'ha satisfet el preu del servei.

  3. Rebre canvi del pagament del servei fins a 20 euros.

  4. Formular les reclamacions oportunes amb relació al servei.

 • Sobre els animals de companyia
  Transportar gratuïtament un gos pigall o altres gossos d'assistència a persones amb mobilitat reduïda.